B22

Den stora bajonettsockeln B22 är vanlig i julbelysning och i armaturer för fastigheter. B22-sockeln är avsedd för 230V medan övriga mindre B-socklar ofta används i fordon. Den kännetecknas av att det är en sockel utan skruvinfästning som har två stift på sidan av sockeln som ska föras ner i ett spår för att sedan låsa fast när man vrider lampan på plats åt höger.