Belysning bostadsområde

Belysningen svarar för en betydande del av bebyggelsens elanvändning. I ett bostadsområde är normalt 15-30 procent av fastighetselen belysningsrelaterad.

Belysning Bostadsområde

Energibesparingar för belysning i bostadsområden

Utveckling av ny belysningsteknik möjliggör kraftiga energibesparingar. Effektivare ljuskällor, till exempel LED och ny teknik för styrning kan kombineras i nya produkter. Belysningen svarar för en betydande del av bebyggelsens elanvändning. I ett bostadsområde är normalt 15-30 procent av fastighetselen belysningsrelaterad. Cirka 80 procent används för belysning i entréer och trapphus, 10 procent utomhus och resterande 10 procent i övriga utrymmen. Därtill kommer att cirka 20 procent av hushållselen i lägenheterna används för belysning.