Colourlux Plus SPT-Safety

NARVAs modeller av splitterfria lysrör heter COLOURLUX PLUS SPT-SAFETY och finns i såväl T8 Ø26mm som T5 Ø16mm. Lysröret har ett plastskikt som håller samman lysröret om det skulle gå sönder, så att glassplitter inte sprids. NARVA COLOURLUX PLUS SPT-SAFETY är ett fullfärg lysrör och går att välja i färgerna: 830 (Varmvit), 840 (Kallvit). Det behövs en glimtändare för att starta NARVA COLOURLUX PLUS SPT-SAFETY i T8 utförandet om de används i armaturer med konventionella don. För T5 modellen behövs ingen glimtändare då samtliga armaturer för T5 lysrör har HF-don.