Glimtändare

I armaturer för T8 lysrör med konventionella don behöver man använda glimtändare för att starta lysrören. Glimtändare finns för singel och serie koppling. Glimtändare för singelkoppling används i stort sett alltid i armaturer med de mest förekommande lysrören som har effekterna 36W och 58W medan i armaturer för de kortare lysrören som har en effekt på 18W används i de flesta fall en glimtändare som är serie. Förutom standard glimtändare finns även säkerhetständare, elektroniska glimtändare och glimtändare för LED-lysrör.