Välj rätt glimtändare

Glimtändare till T8-Lysrör finns i fyra olika utförande.

1) Standard Glimtändare. Funktionella och lågt inköpspris. Ska bytas vid lysrörsbyte. (Lägst inköpspris)

2) Säkerhetsglimtändare. Eliminerar brandrisken genom att släcka blinkande lysrör. Lång livscykel, behöver inte bytas vid lysrörsbyte. Förlänger lysrörets brinntid. Manuell återkoppling (Vår rekommendation)

3) Elektroniska Glimtändare. Eliminerar brandrisken genom att släcka blinkande lysrör. Lång livscykel, behöver inte bytas vid lysrörsbyte. Förlänger lysrörets brinntid. Automatisk återkoppling (Bäst men dyrast)

4) Glimtändare för LED-Lysrör. Vid övergång till LED-lysrör i armaturer med konventionella don ska glimtändare bytas ut till en glimtändare som är avsedd för LED-Lysrör. (Vid byte till LED-Lysrör)

Välj rätt glimtändare / lysrörständare