Halogenlampor - Brett sortiment & röda priser

Nu har vi även halogenlampor som är mer energisnåla än standard modellerna. De passar extra bra för kunder som efterfrågar det klarare eller ”krispigare” ljuset och som samtidigt vill sänka sin årliga energiförbrukning.

Halogenlampor

Att ge belysta ytor en tilldragande lyster kan vara väldigt lönsamt. Halogenlampor ger 100% mer ljus än vanliga glödlampor och de är numera standardljuskällor i all butiks- och skyltbelysning, på mässor och, inte minst, i hemmet.

Generellt om halogenlampor

Halogenlampor används där man vill ha punktbelysning med god färgåtergivning och/eller accentuera vissa partier eller detaljer i inredningen. Halogenlampan bygger på samma teknik som glödlampan, alltså att glödtråden hettas upp och avger ljus. I halogenlampan omges glödtråden av en kapsel med ädelgasen halogen som producerar samma mängd ljus som en glödlampa, under längre tid men med mindre energi.
Halogenlampor används ofta i spotlights och strålkastare men kan också ersätta vanliga glödlampor.

Ljus
Halogenlampan kan sägas vara en vidareutveckling av glödlampan. Den har högre ljusutbyte. Ljuset är något vitare och kan upplevas som klarare eller ”krispigare”.
Halogenlampan svärtas heller inte, som glödlampan, eftersom värmen reflekteras tillbaka från glaskolven och till ljustråden. Därmed ökar ljusuttaget med 60%.
Generellt kan man säga att lågvoltslampor ger allra bästa ljus.

Färg.
Halogenlampor har god färgåtergivning.
Ljusets färgtemperatur mäts i enheten Kelvin (K); ju högre K-tal, desto starkare, kallare ljus. Halogenlampornas färgåtergivning ligger på 2 900 – 3 200 K, alltså något högre jämfört med glödlampan.

Hållbarhet
Halogenlampan har en livslängd på 2 000 – 5 000 timmar. Det innebär en fördubbling av livslängden jämfört med en glödlampa.

Energiåtgång
Halogenlampor är energisnåla och ger jämförelsevis 30% energibesparing.

Typer
Det finns ett stort utbud av halogenlampor. Dels finns de som ersätter vanliga glödlampor, nämligen halogenlampor för nätspänning utan reflektor. Vidare finns halogenlampor med reflektor för 230 v med och utan reflektor, samt halogenlampor för lågvolt med eller utan reflektor.

Driftdon
Halogenlampor med reflektor kräver vanligtvis transformator, antingen traditionell elektromagnetisk transformator eller den moderna elektroniska transformatorn.

Ljusreglering
Du kan dimra ljuset i halogenlampor men vid en viss punkt sjunker temperaturen i lampan så mycket att halogenprocessen upphör. Halogenlampor bör inte vara ständigt dimrade.

Miljö
Halogenlampor producerar en liten mängd UV-ljus. Mängden är dock så liten att den inte är skadlig vid normal användning. Halogenlampor ska inte kastas i de vanliga soporna utan lämnas för återvinning.

Vi stödjer SOS barnbyar
Bra ekonomiskt val
Miljösymbol long life energy saving halogenlampor

FÖR MER INFORMATION ELLER ORDER

Kontakta kundtjänst: 020 - 514 514

FÖR MER INFORMATION ELLER ORDER

Kontakta kundtjänst: 020 - 514 514