HID Horticulture

Växtbelysning med högt bibehållet ljusflöde säkerställer konsekvent kvalitet och kvalitet på grödan under livslängden.

HID Horticulture