Kontorsbelysning

Bra belysning innebär inte bara möjligheten att se, den påverkar också hur vi människor mår. Kontorsarmaturer från Lampsson.se reducerar energikostnader, förhöjer välmående och är ett bra miljöval.

Kontorsbelysning

Jobba bättre med rätt Kontorsbelysning

 

Om du ser oskarpt spänner du omedvetet nacke och axlar. Därför ökar dålig belysning risken för belastningsbesvär. Du arbetar inte heller lika effektivt som du skulle kunna göra.

 

– Ljuset har större betydelse än vad vi tror, säger Per Nylén, avdelningsdirektör på Arbetsmiljöverket och docent i industriell arbetsvetenskap.

Han har skrivit boken Syn och belysning i arbetslivet, som tagits fram av arbetsmarknadens parter tillsammans med Prevent.

Även om det finns nya typer av ljuskällor är det vanligaste att arbetsplatsen har klassiska lysrörsarmaturer. Rätt använda som kontorsbelysning kan de fungera bra ur arbetsmiljövinkel, enligt Per Nylén.

– En lysrörsarmatur i taket ska sitta rakt ovanför den närmaste skrivbordskanten, parallellt med skrivbordet. I annat fall kan den blända eller ge reflexer i bildskärmen.

När det gäller ljusstyrkan finns det standarder för ett stort antal yrkesområden. Men ljusstyrkan är bara en av flera viktiga aspekter. Andra är skuggor, ljusets fördelning i rummet, färgtemperatur, bländning och reflexer.

Många arbetsplatser väljer att ha lite gulare eller varmvita lysrör. Men det är sämre, säger Per Nylén.

– Ett lite kallare, blåare ljus sänker halten sömnhormon och kan alltså göra dig piggare.

Forskning visar att dagsljus är viktigt för välmåendet. I ett kontorsrum ska dagsljusinsläppet komma från sidan. Bildskärmen ska inte vara vänd mot fönstret eftersom det ökar risken för bländning.

Per Nylén menar att med korrekt dagsljusinsläpp och bra lysrörsarmatur är det få som behöver komplettera med en läslampa. Den som är äldre och tycker sig börja se dåligt bör i första hand prova läsglasögon.

– På många arbetsplatser finns stora brister när det gäller dagsljus. Medan man löser det får man se till att ha hög kvalitet på dagsljuset under raster och pauser.

Den vise lyser utan att blända andra

 

  • Definiera vad som är arbetsplatsen. Det räcker att ha starkare belysning på skrivbordets arbetsyta.
  • Belysningen ska vara korrekt placerad. En lysrörs-armatur ska sitta parallellt med främre skrivbordskanten.
  • En bordslampa ska belysa arbetsytan jämt. Ljuset ska kunna riktas och komma från vänster om du är högerhänt.
  • Ljus från armaturer och fönster ska inte blända eller ge störande reflexer. Dagsljus ska komma från sidan för att minska risken för bländning.
  • I ett kontorslandskap kan armaturerna behöva avbländning.
  • Gör rent ljuskällan. Smutsiga lampor ger sämre ljus.
  • Byt ut flimrande lysrör – de orsakar trötthet och sämre arbetsprestation.
  • Äldre ska i första hand prova att använda läsglasögon. Därefter kan man höja ljusstyrkan.
Många krav på kontorsbelysningen

 

Belysningen i ett kontorsrum ska ge tillräckligt hög belysningsstyrka när man läser. Det ska vara en jämn allmänbelysning eftersom fördelningen av ljushet i rummet, luminansfördelningen, har stor betydelse för hur man ser. Belysningsstyrkan mäts i lux och luminansen i candela per kvadratmeter. I en arbetslokal ska belysningen kunna anpassas efter individuella förutsättningar och olika situationer.

Arbetsmiljöverket rekommenderar:

 

Lokal/arbetsfunktion Allmänbelysning Arbetsyta
Arkivering, kopiering 200 lux 300 lux
Vanligt kontorsarbete 300 lux 500 lux
Arbete med högre synkrav 300 lux 750 lux
Konferensrum 200 lux 500 lux
Städning Minst 200 lux på golv -

 

Källa: Publikt

Gå till kontorsarmaturer

Gå till kontorsarmaturer för att se vårt breda sortiment.

Gå till Kontorsarmaturer

Gå till lysrör

Gå till lysrör för att se vårt täckande sortiment.

Gå till Lysrör