LED Kompaktlysrör

Med LED kompaktlysrör blir det lägre driftskostnader tack vare lägre energiförbrukning, 2-3 gånger längre livslängd och 60% mer energieffektiva än traditionella kompaktlysrör. Det är enkelt att byta ut de gamla kompaktlysrören mot de nya med LED teknik.

Philips LED Kompaktlysrör

Philips LED kompaktlysrör, sockel: G24q

Philips LED kompaktlysrör, sockel: G24d

Philips LED kompaktlysrör, sockel: 2g11

PHILIPS LED KOMPAKTLYSRÖR, SOCKEL: G23

Ekonomisk besparing med PHILIPS LED Kompaktlysrör under livslängden.

G24q-1, G24d-1: 4,5W-(Ersätter 10 & 13W) Besparing: 800 kr per LED-Kompaktlysrör

G24q-2, G24d-2: 6,5W-(Ersätter 18W) Besparing: 1070 kr per LED-Kompaktlysrör

G24q-3, G24d-3: 8,5W-(Ersätter 26W) Besparing: 1596 kr per LED-Kompaktlysrör

2G11: (Ersätter 18W, 24W, 36W, 40W) Besparing: 826-1326 kr per LED-Kompaktlysrör

G23: 5W-(Ersätter 9W) Besparing: 356 kr per LED-Kompaktlysrör

Beräknat under följande förutsättningar: Energipris: 3 kr/kwh, Materialkostnad för standardlysrör: 30 kr.

(LED har 3-5 ggr längre brinntid - färre lysörsbyten. Den ekonomiska besparingen för tiden det tar att byta lysrör är inte medräknad i ovan besparingsberäkning.)