LED Kompaktlysrör

Med LED kompaktlysrör blir det lägre driftskostnader tack vare lägre energiförbrukning, 2-3 gånger längre livslängd och 60% mer energieffektiva än traditionella kompaktlysrör. Det är enkelt att byta ut de gamla kompaktlysrören mot de nya med LED teknik.

Philips LED Kompaktlysrör

Philips LED kompaktlysrör, sockel: G24q

Philips LED kompaktlysrör, sockel: G24d

Philips LED kompaktlysrör, sockel: 2g11

Ekonomisk besparing med PHILIPS LED Kompaktlysrör under livslängden.

G24q-1, G24d-1: 4,5W-(Ersätter 10 & 13W) Besparing: 390 kr per LED-Kompaktlysrör

G24q-2, G24d-2: 6,5W-(Ersätter 18W) Besparing: 499 kr per LED-Kompaktlysrör

G24q-3, G24d-3: 8,5W-(Ersätter 26W) Besparing: 717 kr per LED-Kompaktlysrör

2G11: 16,5W-(Ersätter 36W) Besparing: 790 kr per LED-Kompaktlysrör

Beräknat under följande förutsättningar: Energipris: 1kr/kwh, Materialkostnad för ersättningslampa: 25 kr, Arbetskostnad för lampbyte (inklusive indirekta kostnader): 50 kr.