Philips LED lampor

-Enkelt byte & enorma besparingar

LED-lampor använder mindre energi, håller längre och innehåller till skillnad från andra lågenergi ljuskällor inga tungmetaller, som t ex. kvicksilver. Enkelt att byta till, tar ut befintlig lampa och sätter i en LED-lampa. Jämfört med glödlampor ger LED-lampor normalt: 85% lägre energiförbrukning. Upp till 40 gånger längre livslängd.

Philips LED lampor

Vi erbjuder Lägsta PrisGaranti på samtliga LED-lampor och LED lysrör från PHILIPS ovan (Gäller vid beställning av hela förpackningar). Kontakta Kundtjänst för frågor: 020-514 514

LED armaturer

 

Ovan: Vår front av LED lampor      Nedan: Vårt breda sortiment av LED lampor

Generellt om LED-lampor

LED, Light Emitting Diode, kallas på svenska allmänt ljusdiod. LED-lamporna är uppbyggda av högintensiva lysdioder som ger ett riktat ljus och som därför passar bäst i punktbelysning eller i spotlights. Det finns dock LED-lampor med flera ljusdioder som är riktade åt alla håll, globlampor, som sprider ljuset i alla riktningar och ger samma effekt som en glödlampa. LED-lampor är mycket energiekonomiska; en LED-lampa använder bara 10% av den energi en glödlampa förbrukar för att ge samma ljusflöde.

Ljus
LED-lampans ljusstyrka räknas inte i watt, som är ett mått på hur mycket energi lampan drar, utan i lumen (lm) för lampor eller i candela (cd) för spotlights. Lumen anger hur mycket ljus som strålar ut från en ljuskälla medan candela anger ljusstyrkan i det upplysta området. LED-lampor är i dagsläget betydligt mer ljusstarka än tidigare och kan ge ljus motsvarande vanliga glödlampor över 60W. Vanligast hittills har dock varit att ersätta 25 och 40W glödlampor med ljus från LED-lampor.

Färg
LED-lampor är vanligast i färgerna vit och varmvit. Ljusets färgtemperatur ligger relativt nära det glödlampljus vi är vana vid. Successivt förbättras också LED-lampornas återgivning av färgspektret så att färgåtergivningen alltmer närmar sig den hos glödlampor och halogenlampor.

Hållbarhet
LED-lampor är mycket hållbara. Den beräknade livstiden ligger på mellan 20 000 – 40 000 timmar. Jämför med en 60W glödlampa som genomsnittligt lyser i 1000 timmar eller en lågenergilampa av god kvalitet som lyser hälften så lång tid som LED-lampan.

Energiåtgång
Genom att byta ut glödlamporna mot LED-lampor sparar du 90% energi. Det kan förklaras av att 95% av energin i en glödlampa försvinner som värme och bara 5% blir ljus. I en LED-lampa blir 50% av energin värme och 50% ljus; utvecklingen kommer med all säkerhet att leda till att vi kan få ut ännu mer ljus och mindre värme ur framtida LED-lampor.

Driftdon
LED-tekniken innebär inte att man har en separat lampa och en armatur; här är LED-lampan den färdiga och kompletta ljuskällan. När lampans livslängd är slut måste du aningen byta hela armaturen eller den modul där dioden sitter.

Miljö
LED-lampor innehåller inte kvicksilver. De drar dessutom ännu mindre ström än lågenergilampor. LED-lampor ska inte kastas i de vanliga soporna utan lämnas för återvinning.

Vi stödjer SOS barnbyar LED lampor
Bästa ekonomiska valet LED lampor
Miljösymbol Long Life Energy Saving LED lampor

FÖR MER INFORMATION ELLER ORDER

Kontakta kundtjänst: 020 - 514 514

FÖR MER INFORMATION ELLER ORDER

Kontakta kundtjänst: 020 - 514 514