Philips LED lysrör

-Stora ekonomiska besparingar

Genom att byta till LED lysrör skapas förutsättningar för stora ekonomiska besparingar. Framför allt ligger besparingarna för LED lysrör i minskad energiförbrukning. Nya led tekniken har dessutom längre brinntid vilket innebär färre lysrörsbyten och mindre underhåll.

Philips LED lysrör - Stora ekonomiska besparingar

Philips LED lysrör T8 (ø26mm) - Super låga priser!

Philips logotyp

Ekonomisk besparing med PHILIPS LED Lysrör T8 under LED Lysrörets livslängd.

8W-(18W 590mm) Besparing: 946 kr per LED-Lysrör

14W-(36W 1200mm) Besparing: 2006 kr per LED-Lysrör

20W-(58W 1500mm) Besparing: 3426 kr per LED-Lysrör

Beräknat under följande förutsättningar: Energipris: 3 kr/kwh, Materialkostnad för standardlysrör: 30 kr.

Övriga besparingar: LED tekniken medför mindre underhållsarbete eftersom brinntiden är 3-5 ggr längre. Besparing kopplad till den reducerade arbetskostnad vid byte till LED-Lysrör är inte inkluderad i vårt besparings exempel eftersom tiden det tar att byta lysrör beror på en rad olika omständigher: Behov av skylift, höjd till armartur, tillgänglighet, ersättning per timme för den som byter etc.

Har du en fråga om LED-Lysrör?

                                                                                                                                                   

Philips LED lysrör T5 (ø16mm) - Nyhet!

Philips logotyp

Ekonomisk besparing med PHILIPS LED Lysrör T5 under LED Lysrörets livslängd.

8W-(14W 549mm) Besparing: 986 kr per LED-Lysrör

16W-(28W 1149mm) Besparing: 2005 kr per LED-Lysrör

20W-(35W 1449mm) Besparing: 2599 kr per LED-Lysrör

26W-(49W 1449mm) Besparing: 4030 kr per LED-Lysrör

26W-(54W 1149mm) Besparing: 4930 kr per LED-Lysrör

36W-(80W 1449mm) Besparing: 7726 kr per LED-Lysrör

Beräknat under följande förutsättningar: Energipris: 3 kr/kwh, Materialkostnad för standardlysrör: 35 kr.

(LED har 3-5 ggr längre brinntid - färre lysörsbyten. Den ekonomiska besparingen för tiden det tar att byta lysrör är inte medräknad i ovan besparingsberäkning.) 

                                                                                                                                                       

Philips LED lysrör T8 (ø26mm) - Ultra Output

Ekonomisk besparing med PHILIPS LED Lysrör T8 ULTRA OUTPUT under LED Lysrörets livslängd.

16W-(36W 1200mm) Besparing: 3564 kr per LED-Lysrör

24W-(58W 1500mm) Besparing: 6041 kr per LED-Lysrör

Beräknat under följande förutsättningar: Energipris: 3 kr/kwh, Materialkostnad för standardlysrör: 30 kr.

(LED har 3-5 ggr längre brinntid - färre lysörsbyten. Den ekonomiska besparingen för tiden det tar att byta lysrör är inte medräknad i ovan besparingsberäkning.) 

                                                                                                                                                         

Philips kompakta LED lysrör, sockel: G24q

                                                                                                                                                        

Philips kompakta LED lysrör, sockel: G24d

                                                                                                                                                           

Philips kompakta LED lysrör, sockel: 2G11

                                                                                                                                                           

PHILIPS KOMPAKTA LED LYSRÖR, SOCKEL: G23

Ekonomisk besparing med PHILIPS LED Kompaktlysrör under livslängden.

G24q-1, G24d-1: 4,5W-(Ersätter 10 & 13W) Besparing: 800 kr per LED-Kompaktlysrör

G24q-2, G24d-2: 6,5W-(Ersätter 18W) Besparing: 1070 kr per LED-Kompaktlysrör

G24q-3, G24d-3: 8,5W-(Ersätter 26W) Besparing: 1596 kr per LED-Kompaktlysrör

2G11: (Ersätter 18W, 24W, 36W, 40W) Besparing: 826-1326 kr per LED-Kompaktlysrör

G23: 5W-(Ersätter 9W) Besparing: 356 kr per LED-Kompaktlysrör

Beräknat under följande förutsättningar: Energipris: 3 kr/kwh, Materialkostnad för standardlysrör: 30 kr.

(LED har 3-5 ggr längre brinntid - färre lysörsbyten. Den ekonomiska besparingen för tiden det tar att byta lysrör är inte medräknad i ovan besparingsberäkning.) 

LED lysrör på nätet
Beställa Philips LED lysrör