Växtlampa Plant Light LED

Ljus för växter och människorBåde människor och växter behöver ljus. Växter behöver ljus för sin fotosyntes genom vilken de omvandlar koldioxid och vatten till kolhydrater. Men människor och växter använder olika typer av ljus.

Synligt ljus är elektromagnetisk strålning med våglängder mellan ca 400 och 800 nanometer (nm). De olika våglängderna uppfattar vi som olika färger. Men ögat är inte lika känsligt för alla våglängder. Vi är mest känsliga för gulgrönt ljus och uppfattar därför grönt ljus som starkare. Växterna däremot är gröna för att de reflekterar grönt ljus som de alltså inte kan tillgodogöra sig. De är istället mest känsliga för de röda och blå ändarna av spektrumet.

De vanliga ljusbegreppen candela, lumen och lux är viktade efter det mänskliga ögats känslighet för våglängder. Därför kan man inte använda dessa mått för en ljuskälla avsedd för odling utan man pratar istället om mikromol (μMol). Förenklat uttryckt är μMol ett mått på hur mycket användbart ljus som träffar växten, alltså det ljus som växten kan använda i sin fotosyntes.