Lysrör Fullfärg Special

Fullfärg special lysrör finns i både T8 Ø26mm och T5 Ø16mm. Lysröret har ett förhöjt RA-värde till 90 istället för normala 80. RA-värdet anger färgåtergivning medan Kelvin anger vilken ljusfärg lysröret har. Med ett RA-värde på 90 ligger man närmare ett dagsljus i färgåtergivningen. Det behövs en glimtändare för att starta fullfärg special lysrör i T8 utförandet om de används i armaturer med konventionella don. För T5 behövs ingen glimtändare då samtliga armaturer för T5 lysrör har HF-don.