Lysrör Splitterskyddade

Splitterskyddade lysrör finns i både T8 Ø26mm och T5 Ø16mm. Lysröret har ett plastskikt som håller samman lysröret om det skulle gå sönder, så att glassplitter inte sprids. Splitterskyddat lysrör är ett fullfärg lysrör och går att välja i färgerna: 830 (Varmvit) och 840 (Kallvit). Det behövs en glimtändare för att starta splitterskyddade lysrör i T8 utförandet om de används i armaturer med konventionella don. För T5 behövs ingen glimtändare då samtliga armaturer för T5 lysrör har HF-don.