Miljö - VI Upplyser, Informerar och Verkar

De ständigt nya framstegen inom belysningstekniken innebär både möjligheter och ansvar. Ny belysningsteknik kan ge merväden för såväl användarens ekonomi som för samhällets gemensamma miljö, detta måste lyftas fram. Ett lägre inköpspris står tyvär många gånger i vägen för enorma besparingar.

Miljö - Vi upplyser, informerar och verkar

Lampsson eftersträvar att vara goda förebilder ur ett miljöbefrämjande tänkande.

En stor del av vårt ansvar som leverantörer, ligger framförallt i att upplysa, informera och verka för att våra kunder inom näringslivet och den offentliga sektorn väljer den bästa ljuskällan ur ett miljöbefrämjande perspektiv. Vi lägger också ner stor vikt vid att informera om att de produkter med mindre miljöpåverkan även blir ett bättre ekonomiskt val.

Lampsson expanderar i grannländerna Danmark, Norge och Finland och vi ser oss som ett drivande företag, som kommer att fortsätta ta ansvar för miljön. Lampsson kommer att fortsätta att lägga ner stor omsorg på att de nya ljuskällorna vid lanseringar ska vara bättre ur ett miljöbefrämjande perspektiv.

 

Lampssons MiljöSymbol

De ständigt nya framstegen inom belysningstekniken gör det ofta svårt för den enskilde att välja ljuskällor/armaturer när miljöpåverkan är en del av beslutsunderlaget. Med vår symbol ”Long Life & Energy Saving” hjälper vi våra kunder att på ett enkelt sätt hitta de produkter som har mindre miljöpåverkan än motsvarande produkter. Inom ramarna för symbolen är hänsyn tagen till transporter, produktion, materialåtgång, energiförbrukning, återvinning, kvicksilverhalt m.m.

Lampssons miljösymbol Long Life Energy Saving

 

Kassering av ljuskällor

Hantera lysrör och lågenergilampor varsamt även när de inte längre fungerar. Lämna dem till återvinning så att metaller och glas kan återvinnas och kvicksilver inte kommer ut i naturens kretslopp. Besök www.sopor.nu för mer information och vägledning till avfallshantering i just ert område.

Lagstadgad miljöavgift ingår alltid i prissättningen när du köper en produkt ur Lampssons sortiment. För mer information om miljöavgift och hantering av förbrukade belysningsprodukter besök www.el-kretsen.se.

En Lampssons Long Life ljuskälla medför bara en bråkdel så mycket utsläpp av koldioxid som motsvarande standardljuskälla eftersom livslängden är många gånger längre. Vi vill därför rekommendera alla Sveriges företag och kommuner att ta det gemensamma ansvaret för en hållbar miljöutveckling genom att välja Lampssons Long Life ljuskälla istället för standardljuskälla.