Mora kommun 
Bättre ljus med LED-lysrör

Mora kommun 
Bättre ljus med LED-lysrör

Mora kommun bytte till LED-lysrör 
i S:t Mikaelsskolan – sparar 99 MWh per år

Mora kommun

Faktaruta

Kund:

Mora Kommun, S:t Mikaelsskolan

Tidigare belysning:

T8-lysrör 18, 36 och 58W

Ny belysning:

Allmänbelysning med LED, retrofit-lösning (befintliga T8-lysrör byttes mot LED-lysrör)

Antal:

1450 st. LED-lysrör 22W, 4000K i klassrum och 150 LED-lysrör 19W, 4000K i förråd och korridorer.

Energibesparing:

99MWh/år

LED-lysrörens livlängd:

50 000 timmar

Sänkt energiförbrukning med 99 MWh per år, minskade CO2-utsläpp och sänkta underhållskostnader. Dessutom ljuskällor som inte behöver bytas på 25 år. Allt det uppnådde S:t Mikaelsskolan i Mora kommun när de bytte sina kvicksilverlysrör mot energieffektiva LED-lysrör.  

 

S:t Mikaelsskolan är Moras enda gymnasieskola och kommunens näst största arbetsplats.

För att få en kostnadseffektiv och miljövänlig fastighetsdrift över tid har Mora kommun beslutat att energieffektivisera alla sina fastigheter.

 

– Utmaningen i skolan var att spara så mycket energi som möjligt med befintliga armaturer. För att utvärdera ljuskvalitet och energibesparing samt säkerställa att det inte fanns några negativa biverkningar gjorde vi en provinstallation med olika belysningsprodukter från fyra olika fabrikat. Philips LED-lysrör hade bäst resultat totalt sett, säger Tim Readwin, projektledare på Caverion Sverige AB.

 

S:t Mikaelsskolan ingår i ett större energitjänsteprojekt, ett så kallat EPC-projekt, där Mora kommun, bostadsbolaget Morastrand AB och Caverion Sverige AB samarbetar. Projektet omfattar många fastigheter, där olika åtgärder inom värme, ventilation, vatten och belysning genomförs för att spara energi och sänka driftskostnaderna. Belysningen är en del av energitjänsteprojektet.

 

Samma ljuskvalitet

S:t Mikaelsskolan bytte ut sin befintliga lysrörsbelysning och installerade cirka 1450 LED-lysrör 22W, 4000K I klassrummen och cirka 150 LED-lysrör 19W, 4000K i korridorer och förråd. En stor fördel var att man inte behövde göra några ingrepp i armaturerna som kunde påverka CE-märkningen. För att sänka energiförbrukningen ytterligare installerade Caverion styrsystem med närvarokontroll.

 

– Det handlar inte bara om teknik, vi arbetar ju också med människor. Det var viktigt att få minst samma ljuskvalitet som tidigare och genomföra installationen utan att störa verksamheten. Därför installerades LED-lysrören under sommarlovet, säger Tim Readwin.

Med de övriga fastigheterna som ingår i energitjänsteprojektet kommer totalt cirka 10 000 T8-lysrör att bytas ut mot LED-lysrör.

 

Lyser i 25 år

Genom att byta ut T8-lysrören i S:t Mikaelsskolan mot de energieffektiva LED-lysrören sparar Mora kommun 99 MWh per år, minskar CO2-utsläppen och sänker underhållskostnaderna. LED-lysrören har en livslängd på 50 000 timmar och den beräknade brinntiden i skolan är cirka 2000 timmar per år. Det innebär att man inte behöver byta ljuskällor på 25 år.