NARVA STARTER

NARVA standard glimtändare för T8 lysrör heter NARVA STARTER. I armaturer för T8 lysrör med konventionella don behöver man använda glimtändare för att starta lysrören. NARVA STARTER finns för singel och serie koppling. Glimtändare för singelkoppling används i stort sett alltid i armaturer vid användning av de mest förekommande lysrören som har effekterna 36W och 58W medan i armaturer för de kortare lysrören som har en effekt på 18W används i de flesta fall en glimtändare som är serie. Detta är en sida i vår sökguide för att lättare hitta motsvarande modeller i vår butik.