Osram Lumilux De Luxe

OSRAMs modeller av fullfärg special lysrör heter OSRAM De Luxe och finns i såväl T8 Ø26mm som T5 Ø16mm. Lysröret har ett förhöjt RA-värde till 90 istället för normala 80. Ra-värdet anger färgåtergivning medan Kelvin anger vilken ljusfärg lysröret har. Med ett RA-värde på 90 ligger man närmare ett dagsljus. Det behövs en glimtändare för att starta OSRAM De Luxe i T8 utförandet om de används i armaturer med konventionella don. För T5 modellen behövs ingen glimtändare då samtliga armaturer för T5 lysrör har HF-don.

RiktigtLåga Priser!