Osram Lumilux SPS

OSRAMs modeller av splitterfria lysrör heter OSRAM LUMILUX SPS och finns i såväl T8 Ø26mm som T5 Ø16mm. Lysröret har ett plastskikt som håller samman lysröret om det skulle gå sönder, så att glassplitter inte sprids. OSRAM LUMILUX SPS är ett fullfärg lysrör och går att välja i färgerna: 830 (Varmvit), 840 (Kallvit). Det behövs en glimtändare för att starta OSRAM LUMILUX SPS i T8 utförandet om de används i armaturer med konventionella don. För T5 modellen behövs ingen glimtändare då samtliga armaturer för T5 lysrör har HF-don.