Översättningstabell Watt & Lumen

Den här tabellen ger en överskådlig bild vid bytet till en annan typ av lampa för att få motsvarande ljus. Tabellen visar även Lumen (Ljusflödet) som är den nya standarden för att på ett enklare sätt ha möjlighet att jämföra vid valet av olika ljuskällor.

Översätta Watt & Lumen vid byte av lampa
Översättningstabell Watt och Lumen