Philips Master Secura

PHILIPS modeller av splitterfria lysrör heter PHILIPS MASTER SECURA och finns i såväl T8 Ø26mm som T5 Ø16mm. Lysröret har ett plastskikt som håller samman lysröret om det skulle gå sönder, så att glassplitter inte sprids. PHILIPS MASTER SECURA är ett fullfärg lysrör och går att välja i färgerna: 830 (Varmvit), 840 (Kallvit). Det behövs en glimtändare för att starta PHILIPS MASTER SECURA i T8 utförandet om de används i armaturer med konventionella don. För T5 modellen behövs ingen glimtändare då samtliga armaturer för T5 lysrör har HF-don.