Sporthallsbelysning

Armaturerna i en sporthall måste vara robusta och säkra med tåliga bländskydd. Avbländning och jämn ljusnivå är viktigt, eftersom ögat måste fokusera på föremål och människor i snabb rörelse.

Sporthallsbelysning

Anpassar Sporthallsbelysning efter kraven

I dalsländska Bengtsfors står idrotten i centrum. Med ett nytt intelligent belysningssystem fick både motionärer och elitidrottare en ljusare tillvaro, samtidigt som man fick mer pengar över till verksamheten.

Sporthallen Bengtsgården har sedan invigningen 1971 varit en självklar del av det lokala idrottslivet såväl för skolundervisning som för elitidrott.

För att få mer pengar över till verksamheten valde kommunen att se över energiförbrukningen i hallen. En kartläggning visade att belysningen inte bara slukade stora mängder el, den motsvarade inte heller dagens krav för tävlingar på elitnivå.

Önskemålet var att sänka energiförbrukningen och skapa bra ljusscener för olika ändamål. Dessutom ville man ha en smidig installation till låg totalkostnad. Valet föll på ett datorstyrt intelligent ljusstyrningssystem som reglerar ljuset allteftersom behoven växlar för olika verksamheter och evenemang. För att undvika energislöseri har maxnivån för hallen satts till 500 lux under skoltid. Vid elitspel, som ställer högre krav på belysningen, kan behörig personal med nyckel höja ljusnivån till elitspelsstandard.

Man installerade även närvarodetektorer som släcker ljuset automatiskt. På detta sätt maximerades energibesparingen till cirka 50 procent av installerad effekt under dagtid. I kombination med nya armaturer och ljuskällor har lösningen inneburit en total minskning av elförbrukningen för belysning med 60 procent. Energibesparingen gör att hela investeringen betalar sig inom fyra år.

Källa: Smart belysning