Utomhusarmaturer Utebelysning LED

Utomhusarmaturer LED - Ökad trafiksäkerhet & trygghet i utemiljöer

I parkmiljö, på vägar, gågator och cykelbanor är det viktigt med rätt typ av utebelysning. Våra LED armaturer ökar trafiksäkerheten, skapar trygghet utomhus samtidigt som ni får en sänkt energiförbrukning.