Väg och tunnelbelysning LED

Väg- och tunnelbelysning LED

Trafiksäkerhet, upplevelse och energieffektivisering är bara några synvinklar som gör området Vägbelysning intressant. Tunnelbelysning står dessutom för en viktig del av investeringskostnaden i våra vägtunnlar och en ännu större del av drifts och underhållskostnaderna. Det är ett område som genomgår en enorm teknik-utveckling och ur energieffektiviserings synvinkel finns det mycket att vinna på att utnyttja ny teknik med reviderade krav och råd.