Var lämnar jag förbrukade lampor?

Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina sopor väl, kan de tas omhand på ett säker sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger. Nedan finner du information kring hanteringen av förbrukade lampor.

Var lämnar jag förbukade lampor?

sopor.nu - Sveriges avfallsportal

På sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.

 

sopor.nu

Glödlampor och lysrör

Sopor.nu logotyp

El-kretsen

El-Kretsen har funnits sedan 2001 och bildades av näringslivet för att omhänderta elektronik som satts på marknaden. Vår uppgift är att hjälpa producenter att uppfylla dessa lagstiftningar genom att erbjuda ett rikstäckande insamlingssystem.

 

El-kretsen

El-kretsen ljuskällor