Lampsson.se

Webbshopen är under konstruktion, förbättrad version lanseras inom kort.

Välkommen att kontakta oss: 020-514 514 I info@lampsson.se

Lampsson.se

I samverkan med världsledande produktutvecklare erbjuder vi innovativ belysning där totalekonomi ligger i fokus. Vi tar alltid hänsyn till belysningsanläggningens hela livscykel såsom investering, drift, underhåll, elkostnad samt miljöpåverkan.

Service

Snabba leveranser, tillgänglighet och service är våra ledord på kundtjänst. Vår service ska ligga på den nivå som vi alla vill möta när vi är kontakt med en leverantör. Ni ska alltid känna er välkommen att kontakta vår kundtjänst när det gäller frågor inom vårt område.

Miljö

En stor del av vårt ansvar som leverantörer ligger framför allt i att upplysa, informera och verka för att våra kunder inom näringslivet och den offentliga sektorn väljer bästa ljuskällan ur ett miljöbefrämjande perspektiv